MODELOVANIE

Spoločne vytvorme modelárske Centrum Znalostí

Ak ste začiatočník:

Učíme sa navzájom – preto je tento projekt venovaný hlavne Vám.

Ak ste pokročilý:

Počas modelovania ste získali určite veľké množstvo skúseností o ktoré sa s nami môžete podeliť.

Ak ste profesionál:

Prešli ste veľký kus cesty a práve vy ste ten správny člen, ktorý vie tento projekt ďalej rozvýjať.

Tento článok je k dispozícii v jazyku Angličtina.

Návod na montáž „záblesku pantografu“ od výrobcu Viessmann

Elektronický modul simuluje záblesky pantografu, ktoré vznikajú napr. Otrasmi lyžiny zberača cez nerovnosti, spojky v troleji alebo pri prekonávaní námrazy troleje. Modul záblesky náhodne generuje a tie sú potom emitované pomocou modrej mikro LED umiestnené v blízkosti lyžiny. Hoci je produkt primárne určený pre zabudovanie do elektrických lokomotív v modelovej mierke H0, možno ho použiť aj v ostatných modelových veľkostiach, pokiaľ to umožňujú priestorové pomery modelu.

viessmann_01.jpg
1.  Firma Viessmann sa špecializuje na rôzne elektronické doplnky. Jedným z nich je imitácia zábleskov pantografu 5068 pre elektrické lokomotívy. Doplnok je použiteľný ako pre analógovú, tak digitálnu prevádzku s pracovným rozsahom napätia 6 - 28V (striedavé alebo jednosmerné) a odberom do 5mA.
viessmann_02.jpg
2.  V balení je elektronický modul utesnený v ochrannej zmršťovacej trubičke. Približné rozmery modulu sú 20 x 8 x 4mm. Modul je primárne určený pre lokomotívy v modelovej veľkosti H0, kde nie je taký problém s miestom.
http://www.vlacky.com/foto_modely/praxe/viessmann_led/viessmann_03.jpg
3.  Zapojenie je zrejmé zo schémy z pribaleného návodu. Napájanie je odoberané priamo zo svoriek motora a modul tak generuje záblesky len pri jazde lokomotívy. Pri digitálnej prevádzke možno modul pripojiť na funkčné výstupy DCC dekodéra a zapínať tak modul podľa potreby. Mikro LED umiestnená na lyžine pantografu potom pulzuje modrými zábleskami, ktoré navodzujú reálne šmýkanie lyžiny o nerovnosti a prechody na trolejovom drôte.
viessmann_04.jpg
4.  Pre ukážku montáže modulu zábleskov pantografu v modelovej veľkosti TT sme zvolili lokomotívu PIKO Taurus. Táto lokomotíva už bola digitalizovaná a osadená vysielačom Lisse. Vnútri lokomotívy tak bude potrebné vyriešiť problém s nedostatkom priestoru.
viessmann_05.jpg
5.  Po demontáži lokomotívy vyvŕtame otvor s priemerom cca 1,5mm v blízkosti pantografu tak, aby nebol moc nápadný.
viessmann_06.jpg
6.  Vyvŕtaný otvor začistíme a vyskúšame, či ním prejde mikro LED. Mikro LED je v ochrannej priesvitnej trubičke chránená pred mechanickým poškodením.
viessmann_07.jpg
7.  Prívody k modulu prispájkujeme priamo na vstupné svorky motora alebo, ak je v lokomotíve veľký plošný spoj, na spájkovacie plôšky výstupu napájania pre motor. V tomto okamihu, než pristúpime k dokončeniu lokomotívy, preskúšame funkcionalitu.
http://www.vlacky.com/foto_modely/praxe/viessmann_led/viessmann_08.jpg
8.  V menších modelových veľkostiach ako H0 bude takmer vždy problém do lokomotívy bez úpravy poskladať všetku elektroniku. Konkrétne  pre tento model bez veľkého plošného spoja bolo nutné zafixovať veľké množstvo voľných drôtov tavným lepidlom.
viessmann_09.jpg
9.  Detail pripevnenia mikro LED k lyžíne pantrografu. Mikro LED je v priesvitnej ochrannej bužírke prilepená sekundovým lepidlom a natočená tak, aby zábleskami smerovali nahor na trolejový drôt. Zároveň je pantograf nastavený tak, aby sa počas prevádzky nedotýkal trolejového drôtu a aby lokomotíva spoľahlivo prechádzala tunelmi.
viessmann_10.jpg
10.  Ukážka zábleskov pantografu v praxi a na priloženom videu. Pre spestrenie prevádzky na koľajisku bohato postačuje jedna jazdiaca lokomotíva vybavená týmto efektovým modulom.

Dátum publikovania: 30. októbra 2016 · Autor: VLACKY.COM (odkaz na pôvodný zdroj)